Predstavitev vodstvene ekipe
Podjetje BURGOX d.o.o. sestavlja naslednja vodstvena ekipa, in sicer:

- direktor družbe - Nina Plevel Burger

- vodja komerciale in nabave - Izidor Bitežnik

- vodja proizvodnje - Peter Burger

- vodja kakovosti - Bizjak Boštjan